Retiles do río Deza

martes, 9 de junio de 2009

Vivindo a espensas do río Deza podemos atoparnos cun abanico enorme de retiles que merodean por estes lares con moita tranquilidade.
Dentro deste cadro podemos atopar varias clases de retiles dos que cabe destacar;
Sapiño troiteiro (Alytes obstetricans)
Sapo común (Bufo bufo)
Sapo Corriqueiro (Bufo calamita)
Pintega rabilonga (Chioglossa lusitanica)
Sapo das veigas (Discoglossus galgoni)
Rá de San Antón (Hyla arborea)
Rá patilonga (Rana iberica)
Rá verde ( Rana perezi)
Rá de monte (Rana temporaria)
Pinta (Salamandra salamandra)
Lagartixa de auga (Tristurus boscai)
Limpafontes (Triturus helveticus)
Limpafontes verde (Triturus marmoratus)